شرکت تعاونی زاگرس صنعت بخار

شرکت تعاونی زاگرس صنعت بخار

شرکت تعاونی زاگرس صنعت بخار بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدی تحت برند زاگرا با ماموریت تأمین، تولید و اجرای تجهیزات سیستم های موتورخانه ای به شماره ثبت ۴۹۶۶۳ تأسیس گردیده‌ است. و تا کنون به عنوان یکی از موفق ترین شرکتهای مهندسی، ساخت، تأمین و نصب سیستم های گرمایشی چندین پروژه بزرگ را اجرا نموده است. سیاست شرکت مادر تخصصی از خرید بخشی از سهام این شرکت ورود به فعالیت های ساخت و تولید بمنظور افزایش توان مهندسی، پایه و دانش مدیریت مهندسی در عرصه صنعت و ساختمان می‌باشد.

بازگشت به سایت اصلی